Biely kódex

 1. Ohľaduplnosť k iným osobám – každý na lyžiarskej trati sa musí chovať tak, aby neohrozoval iné osoby a nespôsobil škodu sebe ani iným.
   
 2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí rýchlosť prispôsobiť svojím schopnostiam, možnostiam, terénu, snehovým podmienkam a počtu osôb na trati.
   
 3. Voľba smeru – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí smer jazdy voliť tak, aby neohrozil osoby pohybujúce sa na lyžiarskej trati pred ním a súčasne musí dodržiavať dostatočný odstup od osôb pohybujúcich sa na trati.
   
 4. Predbiehanie – predbiehať sa môže sprava aj zľava tak, aby mal predbiehaný dostatočný priestor pre smer a spôsob jazdy.
   
 5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení – každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v pohybe na trati, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba tak, aby neohrozil seba ani iných.
   
 6. Zastavenie a státie – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Osoba, ktorá spadla, musí také miesto čo najrýchlejšie opustiť.
   
 7. Výstup a zostup – osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.
   
 8. Rešpektovanie signalizácie a značenia – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, je povinný rešpektovať značenia a signalizáciu na tratiach.
   
 9. Poskytnutie prvej pomoci – v prípade úrazu / nehody je každý povinný poskytnúť prvú pomoc a privolať oprávnenú osobu z Horskej záchrannej služby.
   
 10. Úprava lyžiarskej trate – v čase úpravy lyžiarskej trate je každý povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
   
 11. Identifikácia – každý, či už účastník nehody alebo svedok, je povinný poskytnúť základné údaje o svojej osobe.

Počasie

09.04.2023

Sneh:
Nový sneh:
0 cm
Typ snehu:
Podmienky:
Teplota:

Aktuálne informácie

09.04.2023

Prevádzka: Sezóna ukončená, ďakujeme za Vašu priazeň, dovidenia v novej sezóne
Otvorené zjazdovky:
Otváracie hodiny:

Aktuálny stav vlekov

09.04.2023

Vlek Dĺžka Stav
H-130 Hlavný
1002 m
F12 Od parkoviska
622 m
H-130 Juh
737 m
Detský areál Dĺžka Stav
Lano Sedlo
50 m
S Detský Sedlo
120 m

Aktuálny stav tratí

29.11.2023

Trať Sneh Podmienky Stav
0 cm
nevhodné
1a 
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
6a 
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
S1 
0 cm
nevhodné
S2 
0 cm
nevhodné

Online kamera č. 1

Online kamera č. 2