Návštevný poriadok

Návštevný poriadok Lyžiarskeho strediska (LS)  Šachtičky
platný v zimnej sezóne od 1.12. do 31.3. bežného roka

Návštevný poriadok vydávajú spoločne Šachtičky Investmens a.s. ako vlastník pozemkov a Šachtičky a.s. ako vlastník a nájomca pozemkov a prevádzkovateľ LS Šachtičky za účelom vytvorenia bezpečných a nekonfliktných podmienok pre návštevníkov LS Šachtičky.

Návštevník vstupom na územie areálu LS Šachtičky, vyjadruje súhlas so znením Návštevného poriadku LS (ďalej len NPLS) a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.

Využívanie lyžiarskych, skialpinistických, sánkarských trás (ďalej len „ lyžiarske trasy “)  je výlučne na vlastnú zodpovednosť. Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a pre každého návštevníka sú záväzné. Každý návštevník používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a lyžiarov. LS Šachtičky nezodpovedajú za eventuálne nehody a kolízie.

LS Šachtičky si vyhradzuje  právo v závislosti od snehových podmienok a stavu trás, rozhodnúť o dočasnom otvorení a zatvorení jednotlivých lyžiarskych trás, ako aj celého LS Šachtičky. Aktuálna informácia bude vyvesená pri pokladniach, na internetovej stránke, na facebookovej stránke LS Šachtičky.

LS Šachtičky používajú na úpravu trás a kontrolu areálu terénne snehové vozidlá (snežné pasové vozidlo alebo snežný skúter), ktoré vydávajú zvukové aj svetelné signály. Vtedy je každý návštevník povinný zvýšiť pozornosť, znížiť rýchlosť jazdy, vozidlo zďaleka obísť alebo zastaviť a nechať ho prejsť.

Na lyžiarskych trasách LS Šachtičky sa u detí do 15 rokov vyžaduje ochranná prilba zo zákona a u dospelých sa jej použitie odporúča.

Zakazuje sa:

  • využívať vleky, lyžiarske trasy osobami pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok
  • znečisťovať LS Šachtičky, poškodzovať akékoľvek zariadenie, trasy a označenie nachádzajúce sa v areáli LS Šachtičky
  • jazdiť bez zakúpenia lyžiarskeho lístka
  • skialpovať bez zakúpenia lístka na skialp
  • sánkovať sa mimo vyznačeného priestoru
  • vstupovať na uzatvorené zjazdovky v čase prevádzky, ako aj na zjazdovky mimo prevádzkovej doby, peši, na sánkach, lyžiach a snowboardoch – hrozí nebezpečenstvo úrazu lanami strojov upravujúcich trate a príslušenstvom snežných diel (hadice )
  • bez súhlasu prevádzkovateľa využívať lyžiarske trate a dojazdové lyžiarske plochy na reklamné účely.

Územie areálu LS Šachtičky sa nachádza na vlastných a prenajatých pozemkoch. Plocha areálu LS Šachtičky zodpovedá jej grafickému zobrazeniu na lyžiarskej mape LS Šachtičky. Do územia areálu LS Šachtičky patria plochy všetkých zjazdových tratí ako aj plochy nachádzajúce medzi nimi. Do areálu tiež patrí lesná cesta začínajúca západne od hlavného parkoviska za vlekom Od Parkoviska a končiaca na vrchole Panského Diela.

Návštevný poriadok je určený a zaväzujúci pre všetkých návštevníkov s dôrazom najmä, nie však výlučne pre nasledujúcich návštevníkov:

Lyžiari

–   pri nákupe skipasov a jazde na vlekoch sa riadia „ Prevádzkovým a tarifným poriadkom“ prezentovaným pri pokladniach

–   pri jazde po zjazdových tratiach dodržiavajú zásady bezpečnej jazdy uvedené v pravidlách  „ Desatoro pre lyžiarov

–  lyžiari rešpektujú a  dodržiavajú pokyny obsluhy vlekov a  členov Horskej služby v celom areále LS Šachtičky

–  v prípade akéhokoľvek konania lyžiara porušujúceho pravidlá stanovené Návštevným poriadkom má obsluha lyžiarskych vlekov a Horská služba právo vylúčiť lyžiara z prepravy a vykázať z areálu LS Šachtičky bez nároku na vrátenie peňazí.

Skialp

–    pohyb na skialpových lyžiach je v LS Šachtičky povolený len počas prevádzkových hodín LS Šachtičky. Vstup je spoplatnený. Poplatok sa platí v pokladni LS.

–   výstup po lyžiarskych tratiach je zakázaný

–   k výstupu na Panský diel slúžia dve výstupové trasy:

     –   trasa č.1: začína zjazdom zo sedla Šachtička po zj. č. 1 ( 7), od Vodnej nádrže pokračuje výstupom po ceste smerom na východ lesným terénom, prejde popod údolnú stanicu vleku JUH a pokračuje odbočením na ľavú stranu zj. trate č. 5 a po spádnici vystúpa na vrchol Panského diela.

     –   trasa č. 2: začína v sedle Šachtička pri Pokladni LS, prejde popri objekte Skiservisu smerom na západ, prekrižuje trasu vleku Od Parkoviska a pokračuje po ceste smerom na západ. Cesta postupne vystúpa až na Panský diel.

–   úhrada poplatku je  v teréne kontrolovaná personálom strediska a členmi Horskej služby. Skialpinista bez potvrdenia o úhrade poplatku bude vykázaný z areálu LS Šachtičky.

–  osoby pristihnuté pri pohybe na skialpových lyžiach mimo prevádzkových hodín LS Šachtičky zaplatia peňažnú pokutu vo výške 50.- € za porušenie pravidiel stanovených Návštevným poriadkom a budú vykázaní z areálu LS Šachtičky

Sánkari

–   sánkovanie je v LS Šachtičky možné len na vyhradenom mieste a to v čase od 9.00 – 17,00h. Vyhradeným miestom je pravá dolná časť zj. Trate č. 3. Vyhradená plocha je označená oplôtkami. Sánkovanie je možné vo vnútri ohradenej plochy.

–   sánkar, ktorý neakceptuje sánkovanie na vyhradenej ploche, bude vykázaný z areálu LS Šachtičky

Peší turisti

–  pre výstup na Panský diel používajú peší turisti výstupové trasy uvedené v časti skialp. Výstup okrajom zjazdových tratí a výstup v trase vlekov je zakázaný.

– v prípade akéhokoľvek konania pešieho turistu porušujúceho pravidlá stanovené Návštevným poriadkom má personál strediska a Horská služba právo vylúčiť pešieho turistu z areálu LS Šachtičky.

Vodenie psov

–  voľný pohyb psov je v areále LS Šachtičky zakázaný. Vlastník psa je po svojom miláčikovi povinný upratať jeho exkrementy. V prípade akéhokoľvek konania vlastníka psa porušujúceho pravidlá stanovené Návštevným poriadkom má personál strediska a Horská služba právo vylúčiť vlastníka psa z areálu LS Šachtičky.

–   vstup psa na zjazdové trate je zakázaný.

 

Ďakujeme všetkým návštevníkom za dodržiavanie návštevného poriadku LS Šachtičky, čím si určite navzájom pomôžeme vytvoriť bezpečné a bezkonfliktné podmienky pri trávení voľného času v LS Šachtičky.

  

Šachtičky Investmens a.s.

Šachtičky a.s.

Január 2022

 

Počasie

27.02.2024

hmla
Sneh:
Nový sneh:
0 cm
Typ snehu:
Podmienky:
Teplota:
6 °C

Aktuálne informácie

27.02.2024

Prevádzka: zatvorená
Otvorené zjazdovky:
Otváracie hodiny:

Aktuálny stav vlekov

18.02.2024

Vlek Dĺžka Stav
H-130 Hlavný
1002 m
F12 Od parkoviska
622 m
H-130 Juh
737 m
Detský areál Dĺžka Stav
Lano Sedlo
50 m
S Detský Sedlo
120 m

Aktuálny stav tratí

27.02.2024

Trať Sneh Podmienky Stav
20 cm
nevhodné
1a 
15 cm
nevhodné
15 cm
nevhodné
15 cm
nevhodné
15 cm
nevhodné
10 cm
nevhodné
10 cm
nevhodné
6a 
10 cm
nevhodné
20 cm
nevhodné
S1 
30 cm
veľmi dobré
S2 
30 cm
veľmi dobré

Online kamera č. 1

Online kamera č. 2