Cenník

Cenník na sezónu 2022/2023

Hlavná sez. od 9.01. Top sez. od 25.12. do 8.1.
Druh lístka
Type of ticket
Dospelí
Adults
Juniori
Juniors
Deti
Children
Dospelí
Adults
Juniori
Juniors
Deti
Children
2 hod /2 hour/
18 €
16 €
14 €
21 €
19 €
17 €
3 hod /3 hour/
20 €
18 €
16 €
23 €
21 €
19 €
4 hod /4 hour/
22 €
20 €
18 €
25 €
23 €
21 €
1 - dňový /1 day/
26 €
23 €
20 €
30 €
27 €
24 €
2 - dňový /2 days/
48 €
41 €
36 €
54 €
48 €
43 €
3 - dňový /3 days/
66 €
58 €
51 €
76 €
68 €
61 €
4 - dňový /4 days/
86 €
76 €
66 €
99 €
89 €
79 €
5 - dňový /5 days/
104 €
92 €
80 €
120 €
108 €
92 €
1 deň + k 5 dňom
/+ 1 day to 5 day/
12 €
10 €
8 €
-
-
-
Rodinný lístok 4 hod. 1+1
/family ticket 4 hours/
32 €
-
-
35 €
-
-
Rodinný lístok 4 hod. 1+2
42 €
-
-
45 €
-
-
Rodinný lístok 4 hod 2+1
50 €
-
-
55 €
-
-
Rodinný lístok 4 hod 2+2
60 €
-
-
65 €
-
-
1 jazda /1 ride/
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
Detský areál 3 hod
Children area 3 hours
7 €
7 €
7 €
7 €
7 €
7 €
Sez. lístok neprenosný
250 €
210 €
190 €
250 €
210 €
190 €
Skialp 4 hod
5 €
5 €
-
5 €
5 €
-
Skialp sez. neprenosný
60 €
60 €
-
60 €
60 €
-

Zmena cenníka vyhradená.

Ceny uvedené v tomto cenníku sú z hľadiska Zákona o cenách, cenami dohodou a garantujú poskytnutie služby minimálne v rozsahu prevádzky jednej zjazdovky a jedného vleku, vyjmúc priestor a vleky Detského areálu. Pri poskytovaní rozšíreného rozsahu služby zostáva cena tá istá.

5.12.2022 Šachtičky a.s.

Tarifný a prepravný poriadok

Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať nasledovné tarifné a prepravné podmienky.

Tarifný poriadok

Zľavy

Poskytnuté zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.

Detská zľava

Detské lístky môžu používať len deti vo veku do 13,99 roka. Deti do 5,99 roka schopné jazdiť samostatne na závese, v sprievode rodiča – lístok zdarma. Deti od 10 rokov musia mať pri sebe doklad totožnosti (preukaz poistenca, kartu EURO<26..vek).
Pre deti do 10 rokov musí mať ich preukaz sprevádzajúca osoba.
Deti do 13,99 roka za ski alp neplatia.

Zľava pre juniorov

Pre mládež vo veku do 16,99 roka. Kupujúci musí pri pokladni preukázať svoj vek akceptovateľným dokladom.

Zľava pre seniorov

Pre mužov a ženy nad 62 rokov. Po predložení dokladu totožnosti im pri kúpe lístka bude predaný detský lístok.

Zľava EURO<26, GO<26, ISIC, ITIC (neplatí pre skialp)

Pre držiteľov Karty EURO<26 a GO<26, ISIC a ITIC platí juniorská tarifa aj nad 17 rokov. Karta musí byť platná.
Držiteľ karty má nárok zakúpiť si skipas so zľavou IBA pre seba.
Držiteľ viacerých kariet si môže nárokovať zľavu len na jednu z nich.

Skupinová zľava (neplatí pre skialp)

Skupinová zľava sa poskytuje na 1 a viac dňové lístky formou poskytnutia 1 lístka bezplatne na 10 zakúpených lístkov.
Skupinové lístky kupuje a platí 1 osoba – vedúci skupiny.

Rodinná zľava

Rodinné lístky si môže zakúpiť iba rodič (1 alebo 2) pre 1 alebo 2 deti do 13,99 roka. Vek detí sa preukazuje akceptovateľným dokladom.

Skupinová zľava pre cestovné kancelárie (neplatí pre skialp)

Poskytuje sa vo výške 25 % pre cestovné kancelárie, ktoré v pracovné dni t.j pondelok až piatok, uskutočnia 1 dňový autobusový zájazd do strediska pre minimálne 30 osôb, pre ktoré bude zakúpený celodenný lístok. Lístky kupuje a platí 1 osoba (vedúci skupiny). Okrem zľavy sa poskytuje na každých 20 zakúpených lístkov 1 lístok zdarma.

1 deň naviac

Držitelia 5 dňového lístka si môžu dokúpiť raz 1 deň naviac, nasledujúci deň po skončení platnosti lístka.
Podmienkou pre dokúpenie 1dňa je trvalé odovzdanie predchádzajúceho lístka v pokladni pri kúpe 1dňa naviac.

Prepravný poriadok na Osobných horských dopravných zariadeniach /OHDZ/

  • OHDZ sú pre verejnosť v prevádzke od 9:00 hod do 16:00 hod, návštevníkov žiadame o dodržiavanie času poslednej jazdy
  • zakúpený lístok je neprenosný, t.j. platí len pre 1 osobu. V kontrólnej zóne (od prechodu turniketom po opustenie výstupného priestoru z vleku) doporučujeme nosiť lístok na viditeľnom mieste. Ak, turniket neumožní prechod, je návštevník povinný na vyzvanie predložiť obsluhe lístok na vizuálnu kontrolu. V prípade použitia zľavnených lístkov sa klient preukáže aj dokladom oprávňujúcim ho k využívaniu zľavy. Ak budú klienti pristihnutí bez lístka, alebo s neplatným lístkom musia uhradiť vzniknutú škodu a budú z prepravy vylúčení.
  • na všetkých vlekoch v stredisku sa na jednom závese prepravuje len jedna osoba a to spôsobom, ktorý je prezentovaný v nástupných zónach vlekov grafickou formou.
  • v prípade opakovaného porušenia pravidiel dopravy na OHDZ, má obsluha, na pokyn vedúceho strediska, právo odobrať lístok osobe, ktorá sa previnila
  • pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách, alebo pri skoršom odchode zo strediska, sa neposkytuje žiadna náhrada. Nie je možné ani predĺženie skipasu.


V prípade úrazu bude na základe potvrdenia od Záchranej služby vrátená pomerná čiastka z cestovného.

V Banskej Bystrici 5.12.2022 Šachtičky a.s.

Počasie

09.04.2023

Sneh:
Nový sneh:
0 cm
Typ snehu:
Podmienky:
Teplota:

Aktuálne informácie

09.04.2023

Prevádzka: Sezóna ukončená, ďakujeme za Vašu priazeň, dovidenia v novej sezóne
Otvorené zjazdovky:
Otváracie hodiny:

Aktuálny stav vlekov

09.04.2023

Vlek Dĺžka Stav
H-130 Hlavný
1002 m
F12 Od parkoviska
622 m
H-130 Juh
737 m
Detský areál Dĺžka Stav
Lano Sedlo
50 m
S Detský Sedlo
120 m

Aktuálny stav tratí

29.11.2023

Trať Sneh Podmienky Stav
0 cm
nevhodné
1a 
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
6a 
0 cm
nevhodné
0 cm
nevhodné
S1 
0 cm
nevhodné
S2 
0 cm
nevhodné

Online kamera č. 1

Online kamera č. 2